document.all.ltph.innerHTML='1.樱花香雪                特大擂主
2.凌小杰                  特大擂主
3.山东大饼                特大擂主
4.迪达拉                  大师擂主
5.无敌龙格尔              大师擂主
6.神炎皇乌利亚            大师擂主
7.宇智波伊太刀            大师擂主
8.闲云野鹤1               大师擂主
9.秋水落霞                大师擂主
10.猎鹰;                  大师擂主
';document.all.wmjf.innerHTML='1.樱花香雪
2.软件不怕
3.东邪
4.摊招视
5.闲云野鹤1
6.凌小杰
7.真英雄
8.秋水落霞
9.邯钢棋士!
10.8918
';document.all.smjf.innerHTML='1.樱花香雪
2.常德人炎波
3.凌小杰
4.秋水落霞
5.雄霸常德谢杰
6.闲云野鹤1
7.铁手
8.雄霸常德刘头
9.黑衣杀无赦
10.我是包拯
';document.all.stlm.innerHTML='1.快乐棋社
2.湖南象棋联盟
';document.all.xqsp.innerHTML='陈翀大师2017-6-29讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-6-15讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-6-8讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-6-1讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-5-18讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-5-11讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-5-4讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-4-27讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-4-13讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-3-30讲评       VIP 下载
';document.all.wlsc.innerHTML+='快乐棋社              报名 规程 成绩
少儿棋院象棋群联盟    报名 规程 成绩
齐鲁象棋联盟基地      报名 规程 成绩
论剑空间              报名 规程 成绩
金庸一品堂棋社        报名 规程 成绩
天涯棋苑联盟          报名 规程 成绩
唐大少象棋比赛联盟    报名 规程 成绩
热河象棋联盟          报名 规程 成绩
'; var swfurl="guanggao/vip.swf"; var swfh=100; var ozt=""; ozt+=""; ozt+=""; ozt+=""; ozt+="
"; //document.all.zt.innerHTML=ozt; document.all.zt.style.display='';