document.all.ltph.innerHTML='1.樱花香雪                特大擂主
2.凌小杰                  特大擂主
3.山东大饼                特大擂主
4.闲云野鹤1               大师擂主
5.无敌龙格尔              大师擂主
6.迪达拉                  大师擂主
7.秋水落霞                大师擂主
8.魔界生死棋              大师擂主
9.神炎皇乌利亚            大师擂主
10.飘雪玄彩娥             大师擂主
';document.all.wmjf.innerHTML='1.樱花香雪
2.软件不怕
3.东邪
4.摊招视
5.闲云野鹤1
6.凌小杰
7.真英雄
8.秋水落霞
9.邯钢棋士!
10.8918
';document.all.smjf.innerHTML='1.樱花香雪
2.常德人炎波
3.凌小杰
4.秋水落霞
5.雄霸常德谢杰
6.闲云野鹤1
7.铁手
8.雄霸常德刘头
9.黑衣杀无赦
10.我是包拯
';document.all.stlm.innerHTML='1.山西实名象棋群联盟
2.快乐棋社
3.湖南象棋联盟
4.甘肃象棋联盟基地
5.天涯棋苑联盟
6.龙江西部象棋联盟
7.石家庄棋门客栈空间
8.百花园女子棋社
9.快乐象棋实名群联盟
10.洪磊鑫讲座交流空间
';document.all.xqsp.innerHTML='陈翀大师2017-6-29讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-6-15讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-6-8讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-6-1讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-5-18讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-5-11讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-5-4讲评        VIP 下载
陈翀大师2017-4-27讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-4-13讲评       VIP 下载
陈翀大师2017-3-30讲评       VIP 下载
';document.all.wlsc.innerHTML+='快乐棋社              报名 规程 成绩
少儿棋院象棋群联盟    报名 规程 成绩
齐鲁象棋联盟基地      报名 规程 成绩
论剑空间              报名 规程 成绩
金庸一品堂棋社        报名 规程 成绩
天涯棋苑联盟          报名 规程 成绩
唐大少象棋比赛联盟    报名 规程 成绩
'; var swfurl="guanggao/vip.swf"; var swfh=100; var ozt=""; ozt+=""; ozt+=""; ozt+=""; ozt+="
"; //document.all.zt.innerHTML=ozt; document.all.zt.style.display='';